/Fact or Fake: Mga gamot laban sa COVID-19

Fact or Fake: Mga gamot laban sa COVID-19

The Dog Solution

Saging laban sa COVID-19? Pagmumumog ng mainit at tubig at asin, panlaban cacophony? May gamot na laban sa virus na ito?

Maraming kumakalat na impormasyon tungkol sa mga gamot, pagkain at techniques na maaari daw maging gamot para maiwasan o gumaling mula sa COVID-19! Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga ito? Alin ang fact at counterfeit?

#FactOrFake

GMA advertises healthy and balanced dispute and also conversation online. Any abusive language that does not facilitate effective discourse will certainly be obstructed from this message.

GMA promotes honest standards of fairness, neutrality, precision, openness, equilibrium, and freedom.

Walang Kinikilingan, Walang Pinoprotektahan, Serbisyong totoo lamang.

Subscribe to the GMA Public Affairs network:

Visit the GMA Information and Public Matters Site:

Get in touch with us on:
Facebook:
Twitter: